Consell escolar

Presidenta: Neus Sabrià  

Cap d'estudis:  Eli Gol

Secretària: Montserrat Grífols

Representants mestres:  Eva Grau - Jordi Balsach - Raquel Belmonte

Representant famílies: Mercé Seguí - Lidia Mora

Representant AMPA: Núria Luna

Administració: David Vaqué

Representant Ajuntament:  Albert  De Sangenís-Llivi

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès