Autoritzacions d'escola

Autorització a sortir sol o sola de  l'escola a cicle superior

Autorització administració medicaments a l'escola

Autorització recollida alumnat per altres persones

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès