Projecte educatiu

Ens definim com una escola acollidora, respectuosa, inclusiva, activa, participativa... on nens i nenes creixen i aprenen a conèixer-se i acceptar-se, a conviure, a compartir, a ser crítics, a respectar els altres, a respectar l'entorn...

  • Una escola que intenta acompanyar i respectar el procés de creixement dels infants fomentant la seva autonomia i seguretat per ajudar-los a trobar el seu equilibri personal i emocional.

  • ...que treballa equilibradament pel desenvolupament emocional, social i cognitiu dels infants .

  • ...que vetlla pel sentit de responsabilitat per sobre de l’obediència amb la pràctica de l’escolta, el diàleg i l’ajuda mútua.

  • ...que acull la diversitat de cada infant amb tendresa, acceptació i estima.

  • ...que planteja aprenentatges significatius, actius i vivenciats a partir de la manipulació, de l’experimentació, de l’observació, del treball en equip.

  • ...amb ganes d’innovar per millorar el procés educatiu dels infants.

  • ...que vetlla i afavoreix la participació, col·laboració i convivència de tota la comunitat educativa per potenciar el treball compartit i cooperatiu.

  • ...arrelada a la vida social promovent els valors de solidaritat, d’esforç, de pau i de respecte a totes les cultures.

  • ...arrelada al seu entorn natural per potenciar la sensibilitat ambiental.

 

Volem una escola activa, que motivi, que il·lusioni, on els infants siguin feliços i els brillin els ulls davant de qualsevol vivència, descobriment o nou aprenentatge. Volem que aprenguin a viure, a ser i a aprendre.

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès