Extraescolars

 

Des de l’AMPA s’ofereix una amplia oferta d’activitats per al curs 2018-2019. Aquestes activitats i tota la informació s’envia per correu electrònic pel seu coneixement a totes les famílies, i així puguin participar en les que més s’adaptin a les seves necessitats. Tot i així, aquestes activitats seran orientatives  i aniran condicionades per l’ interès que mostrin les famílies.

Aspectes a destacar:

  • Per norma general, el període d’activitats extraescolars s’inicia el primer dia de curs.

  • El monitoratge de les extraescolars es gestiona per les diferents empreses externes que ofereixen el servei.

  • L’horari de les extraescolars és de 16.00 a 17.00 h, tot i que pot variar en funció de les activitats. S’informarà del horaris de cada activitat al començament de les mateixes.

  • Totes les activitats es realitzen al recinte escolar, excepte el tennis, que es durà a terme al Club de Tennis Vilafranca. El transport des de l’Escola fins al recinte del club el proporciona el mateix Club de Tennis prèvia signatura d’una  autorització expressa per tal efecte.

  • El preu de les extraescolars pot ser fixe per alumne o quedar establert en funció dels alumnes inscrits a cada activitat. En aquest darrer cas, les altres i baixes d’inscrits de cada trimestre afectaran el preu.

  • Si algun alumne es vol donar de baixa d’alguna activitat ja iniciada, ho podrà fer, però no se li retornarà la quota del trimestre en curs. Si en qualsevol moment l’alumne no volgués continuar amb l’activitat, s’haurà de comunicar per escrit, com a màxim, 2 setmanes abans d’entrar al nou trimestre, o se li cobrarà de nou.

  • Formes de pagament. Per acord de l’assemblea de socis de l’ampa, es prioritzarà sempre que sigui possible el pagament amb domiciliació de rebuts per les empreses prestants. En el cas d’haver-hi alguna activitat que no hagi estat possible fer-ho així,, el pagament s’haurà de fer via transferència a l’inici de trimestre.

  • El no pagament de la quota a l’inici de trimestre comportarà no poder gaudir de l’activitat.

Activitats extraescolars 2019-2020

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès