L'equip

EQUIP DIRECTIU

Direcció: Neus Sabrià 

Cap d’estudis: Eli Gol 

Secretària: Montserrat Grífols

TUTORIES

 P3-P4-P5 : Montserrat Grífols -Fina Gil

 P3-P4-P5 : Eli Gol -  Maria Guxens

       1r:   Eva Grau 

       2n:  Jordina Esteve

       3r:   Raquel Belmonte

       4t:    Mireia Cid 

       5è:  Jordi Balsach

       6è:   Montse Serret

ESPECIALITATS  I SUPORTS

Anglès:  Carles Posadas i Maria Guxens

Educació Física. Jordi Balsach

Educació Especial: Eli Gol 

Psicomotricitat: Eli Gol - Jordina Esteve i Neus Sabrià

Música: Ignasi Monclús 

Vetlladora: Lídia Pedrosa

Personal EAP: Cristina Vall-Llossera

Personal  CREDA: Tina Tanco

Suports a  CI :  Carles Posadas i Neus Sabrià

Suports a CM : Carles Posadas i Neus Sabrià

Suports a CS:  Ignasi  Monclús

PERSONAL ADMINISTRATIU

David Vaqué

MENJADOR

Coordinadora: Glòria Ventura

Monitores:                      

                     Raquel Cuadrado

                     Sandra Moreno 

                      Adrià

Cuinera : Arlet  Medina

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès