Menjador i acollida

Aquest curs 2019-2020 l’empresa TENO continua sent encarregada del menjador i monitoratge . 

Aquest any seguirem gaudint de la professionalitat de l’Arlet, la cuinera, la Glòria, la coordinadora i les monitores, la Sandra, la Raquel i l'Adrià que ha arribat enguany.

                                                                                                                                                                

MENJADOR

En quant al funcionament del menjador, podeu trobar tota la informació al “dossier del menjador” que us hem fet  arribar des de l’AMPA :

 

 

 

 

Els aspectes a destacar són els següents:

 • L’horari del menjador és  de 12:30 a 14:30.

 • Des de TENO,  a part de gestionar l’alimentació també ofereix un ampli ventall d’activitats extraordinàries que són part integrant del seu projecte global de menjador.

 • Mensualment TENO donarà a les famílies els menús dels seus fills/es i inclourà consells nutricionals així com les propostes alternatives de sopars, per facilitar la confecció d’aquests àpats de forma equilibrada i complementaris al dinar que s’ofereix a l’escola,

 • Es considera servei fix el d’aquells infants que fan ús del menjador tres o més dies per setmana.

 • Es considera servei esporàdic el d’aquells infants que fan ús del menjador dos o menys dies per setmana. En aquests casos s’haurà d’avisar a la coordinadora entre les 9 i les 9:30h per tal que els apunti al llistat del menjador.

 • Els preus del servei de menjador per el curs 2019-2020 són els següents:

SOCI AMPA

                            Fix    6,20 €

                            Esporàdics  6,40 €

 • Les faltes d’assistència al menjador s’han de notificar a la Glòria el mateix dia abans de les 9:30h. Podeu trucar-la al 699 07 98 43.​

SERVEI DE PÍCNIC

 • ​El servei de pícnic de les excursions és pels infants que siguin fixes al menjador. En el cas que es vulgui contractar com a esporàdic, caldrà avisar amb una setmana d'antelació, així com en el cas de no voler-ne fer ús com a fixe.

 • Per tant, els usuaris fixes que no vulguin fer ús del servei de pícnic, avisar 5 dies abans a la Glòria. Si ja sabeu que no voleu pícnic durant tot el curs, informeu a la Glòria i ella ja ho tindrà en compte a l'hora de fer la comanda.

 • Els usuaris esporàdics que en vulguin fer ús, també avisar 5 dies abans.

ACOLLIDA

Per tal de facilitar la conciliació de la vida laboral amb els horaris escolars, l’AMPA posa a disposició de  les famílies un servei d’acollida fora de l’horari escolar.

​S’ofereix l’opció de matí i tarda i els preus són els següents:

SOCI AMPA

 •    Matí de 8 a 9h   2€

 •    Tarda de 16 a 17h    2€

 •    Tarda de 17 a 17:30h  2€

*El servei d’acollida es realitzarà sempre que hi hagi un mínim de nens/es apuntades, per tant s’informarà a les famílies de qualsevol canvi.

TENO girarà els rebuts mensualment d’ambdós serveis (menjador i acollida)

Els cobraments dels rebuts es duran a terme entre l’1 i el 5 de cada mes (a mes vençut), mitjançant domiciliació bancària, tant dels alumnes fixos com els esporàdics.

En cas de retorn del rebut, la coordinadora es posarà en contacte amb la família, amb  l’enviament d’una carta amb  l’import de la devolució i data límit de pagament, per què faci efectiu el rebut. Passat aquest temps no es podrà fer ús del menjador fins regularitzar la situació. Els rebuts retornats es veuran incrementats en 3,10€ sobre la quota en concepte de despeses bancàries, i s’hauran de fer efectius de manera immediata en el compte corrent de l’empresa TENO.

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès