Presentació

 

MEMBRES JUNTA AMPA  CURS 2019/2020


La composició de l’ AMPA (Associació de Mares i Pares d’Alumnes) és la següent:

 • Responsable comunicació i xarxes: Núria Luna i Mercè Seguí

 • Responsables extra-escolars: Hedy Kramer i Mercè Seguí

 • Responsable  tresoreria:  Carol Masachs

 • Responsables menjador i acollida: Marta Becerro i Adela Capdevila

 • Responsables secretaria i col·laboracions: Hedy Kramer, Gemma Doncel i Lourdes Montaña

 

Les principals actuacions que es treballen i coordinen  entre els membres de la junta són:

 • Organització de les extra-escolars que s’ofereixen als alumnes de l’Escola, així com del menjador i l’acollida.

 • Contacte amb l’Escola, amb el monitoratge d' extra-escolars, de menjador i acollida i amb l’Ajuntament.

 • Gestió de la compra de llibres i material esportiu.

 • Organització i/o comunicació d’activitats, festes i  notificacions entre famílies i mestres .

 • Assistència als Consells Escolars d’Escola.

 • Donar veu a necessitats que transmeten les famílies.

 • Recolzament a necessitats de l’Escola (material, petites infraestructures, suport a noves assignatures, etc.)

 • Xerrades educatives per famílies.
   

Les tasques organitzades per la Junta d’AMPA es fan de forma altruista, amb l’única finalitat de coordinar i organitzar activitats que afavoreixin totes les àrees de l’Escola on els nostres fills/es aprenen, s’eduquen i es diverteixen, i també establir una bona comunicació entre les famílies i la comunitat educativa.

S’intenta que cada 2 ó 3 cursos es vagin renovant al menys 2 membres de la Junta per donar noves idees i afavorir el reciclatge de la mateixa, així que si en voleu formar part, només ho heu de dir...

Qualsevol suggeriment, dubte o iniciativa estem a la vostra disposició a ampaescola@gmail.com

FORMAR PART DE L’AMPA

A l'escola s’intenta que totes les famílies formin part de l’AMPA,  és una escola petita i entre totes les famílies podem ajudar a millorar l’escola i poder gaudir dels  seus avantatges.

 

Per tal de poder formar-ne part i per tant gaudir dels preus reduïts en els serveis que ofereix l’AMPA,  així com tenir vot a les assemblees, cal fer efectiva la quota anual abans del 5 de setembre  del 2019, al número de compte de l’AMPA:

ES62 0081 1652 4300 0101 3909

La quota per aquest any 2019-2020  és  la següent:

 • Quota única per unitat familiar ......................................................38 €

 • Quota per infant assegurança accidents………………………………. 4€*

 

*Assegurança accidents

Aquesta pòlissa d’assegurança és individual i cobreix totes les diferents activitats que fa l’alumne durant tot el curs (inclou activitats extra-escolars, acollida, menjador, Casals i totes les activitats que es realitzin a l’escola fora d’horari lectiu).

Totes les condicions d’aquest manual són per a socis de l’ AMPA. Les famílies que decideixin no formar part de l’AMPA no podran accedir a les activitats extraescolars ni a les festes i activitats que organitza l’AMPA fora de l'horari lectiu al llarg del curs. 

Adreça

Escola El Drac

Zona Pastells sud, s/n
08796 Pacs del Penedès 

a8022586@xtec.cat

Tel: 93 817 11 97

© Escola El Drac. Pacs del Penedès